Σύλλογος

Γενικές Συνελεύσεις

Έγινε η Γ.Σ στις 4/11/2015 όπου:
1. Πραγματοποιήθηκε απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ
2. Διαβιβάστηκε από την ταμία Τάνια Κοσκόρου ο οικονομικός απολογισμός
3. Ανακοινώθηκαν οι προθέσεις του ΔΣ για:
    • Δημιουργία Χριστουγεννιάτικου bazaar με συμμετοχή των γονέων και σκοπό την ενίσχυση του χημείου του σχολείου.
    • Βαφή με πολυχρωμία των κάγκελων του σχολείου και περιποίηση του κήπου, την άνοιξη με συμμετοχή γονέων.
    • Δημιουργία εκπτωτικής κάρτας για τους γονείς και με τη συμμετοχή επιχειρήσεων γονέων.
    • Βοήθεια των προσφύγων.
    • Μέριμνα για την ομαλή διέλευση των μαθητών από το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του σχολείου (τοποθέτηση κολωνάκια, σαμαράκια, κλπ).Συλλογή τροφίμων για το «Χαμόγελο του Παιδιού».
    • Αποστολή επιστολών σε εταιρίες προκειμένου να βοηθηθεί το σχολείο σε υλικοτεχνική υποδομή.

Επίσης:
    • Εγκρίθηκε παμψηφεί η πρόταση γονέα για παράταση της θητείας του τωρινού ΔΣ έως το φθινόπωρο του 2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει και να εναρμονιστεί ο σύλλογός μας με τις εκλογές των συλλόγων των σχολείων (Οκτώβριος ζυγών ετών) και της «Ένωσης Γονέων» (άνοιξη μονών ετών).
    • Η ταμίας του συλλόγου κ.Τάνια Κοσκόρου ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους ότι ζητήθηκε από την ίδια στην εξελεγκτική επιτροπή οικονομικός απολογισμός. Η εξελεγκτική επιτροπή μέσω του προέδρου της κ.Σαμαρτζή εκδήλωσε την πρόθεση να γίνει ο οικονομικός απολογισμός στο τέλος της θητείας του τωρινού ΔΣ.

Έγιναν προτάσεις γονέων για:
    Α. Σχολή γονέων στο σχολείο
    Β. Μουσικοθεραπευτική παράσταση στο σχολείο.

 

Έγινε  η  Γ.Σ.  στις  5/11/2014 όπου
1)    Πραγματοποιήθηκε  απολογισμός  των  πεπραγμένων  του  Δ.Σ.  για  την  περίοδο Φεβρουαρίου 2014 -  σήμερα
2)    Εγκρίθηκε  ο  οικονομικός  απολογισμός
3)      Ανακοινώθηκαν  προθέσεις  του  Δ.Σ.  για
      α. δημιουργία   Χριστουγεννιάτικου  bazaar  με  συμμετοχή  των  γονέων
      β. δημιουργία  Δανειστικής  Βιβλιοθήκης  για  γονείς  και  παιδιά  στο  σχολείο
      γ. δράση  φιλανθρωπικού  χαρακτήρα  για  τα  Χριστούγεννα  με  διάθεση  ρούχων  που  έχουν  μείνει  στο  σχολείο  εδώ  και  2-3 χρόνια  αφού  πρώτα  καθαριστούν.
     δ. έναρξη  δραστηριοτήτων  για  τους  γονείς
4)   Ζητήθηκε  η  βοήθεια  των  γονέων για:  - βιβλιοθηκάριο  - επάνδρωση  της  βιβλιοθήκης  με  βιβλία τα  οποία  οι  ίδιοι  δεν  χρειάζονται  πια
5)   Ορίστηκε  ως  ημερομηνία  εκλογών  για  την  Ένωση  Γονέων  και  τη  Σχολική  Επιτροπή  η  28/11/2014  και  ώρα  16.30- 21.30

 

Η τελευταία Γ.Σ πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2014 όπου και αναδείχτηκε το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο και τα αναπληρωματικά του μέλη.

Τακτικά Συμβούλια

Το Δ.Σ του συλλόγου συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 20:00. Στην συνεδρίαση έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται κάθε γονιός, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζει το καταστατικό μας. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην αίθουσα του ολοήμερου.

Συνδρομές

Η συνδρομή για τον σύλλογο ορίστηκε και για φέτος στα 10€ ανά παιδί, με μέγιστο ποσό τα 20€.
Δηλαδή:
1 Παιδί 10€
2 παιδιά 20€
3 παιδιά και άνω 20€

Η Ταμίας του συλλόγου κ.Κωστάκη Μιλιώνη Βιβιάνα θα βρίσκεται στο γραφείο του συλλόγου (παλαιό κτήριο, 1ος όροφος ) κάθε Δευτέρα 08:00-08:30, για την είσπραξη συνδρομών.