Φωτογραφίες του Σχολείου μας - Δοκιμαστική σελίδα

 

4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (παλαιό κτίριο)
'Αποψη του Σχολείου μας (παλαιό κτίριο)

 

4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (νέο κτίριο)
'Αποψη του Σχολείου μας (νέο κτίριο)